Az AFP szerkesztési és etikai normái

Az AFP tényellenőrző újságírók és szerkesztők világméretű hálózata az AFP tényellenőrzési stíluskönyvében, az AFP szerkesztési szabványaiban és legjobb gyakorlataiban (best practices), valamint az AFP chartájában meghatározott normákat követi.  

A francia törvények értelmében az ügynökség különleges státusszal rendelkezik, amely kimondja, hogy az AFP-t semmilyen körülmények között nem befolyásolhatják olyan kereskedelmi, politikai vagy ideológiai érdekek, amelyek veszélyeztethetik az általa nyújtott információk pontosságát vagy objektivitását. 

AFP tényellenőrzési stíluskönyv 

A Stíluskönyv meghatározza tényellenőrzői küldetésünket. Ez magában foglalja a potenciálisan káros állítások rangsorát, valamint azt, hogy biztosítjuk a kiegyensúlyozottságot és a pontosságot a cikkeinkben.  

A Stíluskönyv részletesen leírja, hogyan kell kiválasztani, forrásokkal ellátni és megírni a tényfeltárásokat, valamint felhívja a figyelmet az előfeltételezésekből fakadó elfogultság veszélyeire, és hangsúlyozza a vizsgálatainkban érintett személyekkel szembeni gondossági kötelezettségünket. 

Itt olvashat többet arról, hogyan vizsgáljuk az állításokat és írjuk meg a tényellenőrzéseket.   

Szerkesztési szabványok és legjobb gyakorlatok 

Az AFP tényellenőrző csapatai is követik az ügynökség szerkesztési szabványait és legjobb gyakorlatait, amelyek meghatározzák a szerkesztői tevékenység vezérelveit, és amelyek a pontos, pártatlan és kiegyensúlyozott tudósítás iránti elkötelezettségen alapulnak. 

A gyakorlat sarokkövét képező 10 vezérelv az alábbiakban kerül ismertetésre. Ezen elvek be nem tartása szankciókat vonhat maga után:

  1. Az AFP újságíróitól elvárják, hogy pontos, kiegyensúlyozott és pártatlan tudósításokat nyújtsanak, és a hibákat gyorsan és transzparensen korrigálják.
  2. Az AFP újságíróinak független hangon, előítéletektől, elfogultságtól és külső befolyástól mentesen kell megszólalniuk. Nem kötelezhetőek olyan feladat elvégzésére, amely ellentétes a lelkiismeretükkel.
  3. Az AFP újságíróinak meg kell védeniük a bizalmas források titkosságát, és soha nem szabad tudatosan veszélybe sodorniuk őket.
  4. Az AFP újságíróinak tiszteletben kell tartaniuk az ártatlanság vélelmét.
  5. Az AFP újságíróinak kötelességük az igazságot keresni, és nem csak passzívan közölni az információkat, ahogyan azokat megkapják. Meg kell kérdőjelezniük a forrásaikat és meg kell kérdőjelezniük a tényeket.
  6. Az AFP fotóriporterei és televíziós újságírói nem manipulálhatják a képeket és videókat, és nem változtathatják meg a témát. A szöveges újságírók nem manipulálhatnak idézeteket.
  7. Az AFP újságíróinak átláthatóan meg kell jelölniük információforrásaikat, és nem szabad plagizálniuk. Soha nem küldhetnek el egy cikket egy forrásnak átolvasásra.
  8. Az AFP újságíróinak érzékenységet kell tanúsítaniuk, amikor az áldozatokhoz vagy hozzátartozóikhoz fordulnak, és kerülniük kell a magánéleti gyászba való beavatkozást. Különösen óvatosnak kell lenniük, amikor interjút készítenek vagy képeket készítenek gyermekekről, és amikor csak lehetséges, be kell szerezniük a szülők beleegyezését.
  9. Az AFP újságíróinak újságíróként kell azonosítaniuk magukat. Csak kivételes körülmények között, a hírigazgatóság jóváhagyásával használhatnak fedett személyazonosságot.
  10. Az AFP újságírói nem használják fel az általuk gyűjtött információkat személyes hasznukra, és nem használják fel pozíciójukat anyagi haszonszerzésre. Nem fizetnek a forrásoknak.

A szerkesztési normák és bevált gyakorlatok politikája a munkatársak magatartására vonatkozó konkrét normákat is meghatároz, amelyek célja az ügynökség tudósításainak pártatlanságát és elfogulatlanságát biztosítani. Ezek közé tartozik: minden olyan összeférhetetlenség bejelentése, amely látszólag befolyásolhatja a munkát; annak biztosítása, hogy a külső érdekek, tevékenységek és személyes nyilatkozatok ne kerüljenek ellentétbe az AFP érdekeivel vagy pártatlanságának hírnevével; szigorú szabályok a vendéglátás és a forrásoktól származó ajándékok elfogadására vonatkozóan. A személyzet magatartására vonatkozó szabályok teljes részletességgel az irányelvek negyedik szakaszában találhatók.  

A Charta 

Az AFP Alapokmánya rögzíti azokat az etikai elveket, amelyek az AFP mint többnyelvű, multikulturális hírügynökség munkáját vezérlik, amelynek küldetése a globális események pontos, kiegyensúlyozott és pártatlan közvetítése. 

Az ügynökségnek kötelessége az igazság keresése és közzététele, valamint az, hogy politikai, kereskedelmi vagy ideológiai befolyástól mentes, független hangon szólaljon meg. A pontosság és objektivitás iránti elkötelezettség az AFP alapító okiratának központi eleme.   

A charta az AFP elkötelezettségét fejezi ki a szólásszabadság és az újságírói jogok támogatása mellett, és elutasítja a faji, nemi, nemzetiségi, vallási, szexuális irányultságon vagy bármely más tényezőn alapuló megkülönböztetést. 

Együttműködés a tényellenőrző közösséggel a szabványok védelme érdekében

Az AFP a szerkesztési és etikai normák védelmét szolgáló saját irányelvek kialakítása mellett vezető szerepet vállalt az European Fact-Checking Standards Network projekt kidolgozásában, amely az európai független tényellenőrző szervezetek számára szabványkódexet hozott létre.

Az európai normakódex az átláthatóság, a pártatlanság és az újságírói kiválóság iránti elkötelezettséget fogalmazza meg a dezinformáció elleni küzdelemben. Ha úgy gondolja, hogy az AFP megsértette a kódexet, itt tájékoztathatja az EFCSN-t.

Az AFP aláírta a Nemzetközi Tényellenőrző Hálózat alapelvi kódexét is. Ez magában foglalja a pártatlanság és a tisztességesség, a források átláthatósága, a finanszírozás és a szervezés átláthatósága, a módszertan átláthatósága, valamint a nyílt és őszinte korrekciós politika iránti elkötelezettséget. Ha Ön úgy véli, hogy az AFP nem tartotta be az alapelvek kódexét, itt közvetlenül tájékoztathatja az IFCN-t.

Az AFP támogatói partnere a Journalism Trust Initiative-nek is, amely a Riporterek Határok Nélkül (RSF) által működtetett, a megbízható újságírás előmozdítását célzó nemzetközi projekt.