Ezen a képen nem a Világgazdasági Fórum alapító elnökének apját látni, aki nem volt Hitler "közeli bizalmasa"

Szerzői jog AFP 2017–2023. Minden jog fenntartva.

Már több nyelven, köztük magyarul is terjedni kezdett az a kép a közösségi médiában, amelyen a Világgazdasági Fórum alapító elnökét, Klaus Schwabot látni egy német katonai egyenruhás férfi mellett. A Facebook-bejegyzések azt állítják, hogy az egyenruhás férfi Eugen Schwab, a WEF-alapító apja, aki a posztok szerint magas rangú náci tiszt volt. De ez nem igaz. A képen látható katona nem Klaus Schwab apja, hanem egy német vezérőrnagy, aki 1950-ben fogságban halt meg. Eugen Schwab nem volt sem magas rangú náci, sem Hitler bizalmasa, az azonban igaz, hogy a második világháború alatt egy olyan svájci gyárat üzemeltetett Németország déli részében, ahol kényszermunkásokat is dolgoztattak. 

„A bal oldalon a Világgazdasági Fórum alapítója, Klaus Schwab látható. Jobb oldalon apja, Hitler bizalmasa, az iparos és fasiszta 'Eugen Schwab' egyenruhában" – írja egy magyar Facebook-bejegyzés, amit már több mint 240 ember osztott meg 2022. május 26-a óta. 

A bejegyzéshez csatolt képen a Világgazdasági Fórum (WEF) alapító igazgatóját, Klaus Schwabot látni a bal oldalon, a jobb oldalon pedig a Wehrmacht egy tisztjét. A bejegyzésnek olyan változatai is vannak, amely szerint Klaus Schwab apja "az Escher-Wyss, a náci Németország egyik stratégiai vállalatának vezetője volt, és saját koncentrációs tábora volt".

Ugyanez a szöveg már terjedni kezdett angolul, norvégul, lengyelül, hollandul, románul, spanyolul, olaszul, franciául és németül is. 

Az egyik Facebook-bejegyzés a hamis állítással. A képernyőmentés 2022. június 6-án készült.

De az állítás, miszerint a képen Eugen Schwabot, Klaus Schwab apját látni, hamis. A képen látható férfi nem a WEF-alapító apja, hanem egy német vezérőrnagy, Walter Dybilasz. Nem bizonyított, hogy Klaus Schwab apja keményvonalas náci lett volna, és az egészen biztos, hogy nem volt Hitler "közeli bizalmasa". A cég, aminek a gazdasági igazgatója volt tényleg dolgoztatott kényszermunkásokat, de Eugen Schwabnak nem volt "saját koncentrációs tábora". 

A képen nem Eugen Schwabot látni

Klaus Schwab apját tényleg Eugen Wilhelm Schwabnak hívták, és 1899-ben született. Klaus Schwab megemlíti az apját a "Stakeholder Capitalism" című könyvében, valamint a Klaus Schwabról szóló "Hosts of the Mighty" című könyvben is előkerül Eugen Schwab neve [német link]. De a Facebookon terjedő képen nem Eugen Schwabot látni. 

A katonaruhás férfi képén végzett fordított képkeresés olyan különböző fórumokra vezet, ahol a Wehrmachtról [a német hadsereg a második világháború alatt] van szó. A Facebookon terjedő képeket a fórumokon, és más tényellenőrzésekben – például itt is Walter Dybilaszként azonosítják. 

Egy másik fordított képkeresés erre az oldalra vezet, ahol szintén a "Walter Dybilasz vezérőrnagy" leírás szerepel az egyenruhás férfi fotója alatt, valamint egy másik képet is látni ugyanarról a tisztről. Ezen az oldalon azt írják, hogy a vezérőrnagy 1892-ben született és 1950-ben halt meg. A Walter Dybilasz névre rákeresve számos olyan, a német hadifoglyokkal foglalkozó oldalt találni, ahol azt írják, hogy Dybilasz a második világháború után, szovjet hadifogságban halt meg. Dybilaszt megemlítik például itt és itt is. 

Eugen Schwabról a Family Search weboldalon találni képet, ahogyan az az Ellinika Hoaxes, a dpa és a La Republica Verificador tényellenőrzésében is szerepel. Eugen Schwab képe egy 1960-ban kiállított ideiglenes brazil vízumon látható. 

A két férfi vonásait összehasonlítva egyértelmű, hogy a német vezérőrnagy fotóján nem Eugen Schwabot látni:

Eugen Schwab képe a Family Search oldaláról (bal) és a vezérőrnagy képei a Wehrmacht-fórumról (jobb).

Klaus Schwab egy szóvivője megerősítette a dpa kérdésére, hogy a Family Search-ön talált kép tényleg Eugen Schwabot, Klaus Schwab apját ábrázolja. Június 15-én az AFP megkeresésére a WEF egyik szóvivője azt mondta az internetet terjedő állításról, hogy az "természetesen teljességgel hamis, és rágalom Klaus Schwab családjára nézve". A szóvivő szerint a Facebookon terjedő képen nem Eugen Schwabot látni. A WEF munkatársa azt is hozzátette, hogy a "Hosts of the Mighty" című könyvben is szerepel egy kép Eugen Schwabról, és az "ugyanazt az embert" ábrázolja, mint a Family Searchről származó kép. 

Az AFP 2022. június 24-én hozzáfért a Német Szövetségi Archívum katonai levéltárának dokumentumaihoz. A dokumentumok között találtunk egy képet, amely hasonlít az ezen az oldalon megosztott, Walter Dybilasz vezérőrnagyot ábrázoló képhez. A két kép összehasonlítása megerősít, hogy a Facebookon terjedő képen a vezérőrnagy szerepel:

Pillanatképek a Német Szövetségi Levéltár katonai archívumából (balra) és a félrevezető Facebook-bejegyzésből (jobbra). A képernyőmentések 2022. június 24-én készültek.

Az AFP az archívum dokumentumainak hála az őrnagy életrajzát is megtalálta, ami ebben az online enciklopédiában online is elérhető. Walter Dybilasz 1892-ben született. A második világháború végén amerikai fogságba esett, akik átadták a szovjet erőknek. Dybilaszt 25 év kényszermunkára ítélték háborús bűnök miatt,  1950-ben halt meg, Sztalinó (ma Donyeck) környékén, az akkori Szovjetunióban. 

Tehát bizonyos, hogy Eugen Schwab nem volt vezető beosztású náci, mint ahogyan azt a Facebook-bejegyzések sugallják. 

Eugen Schwab a náci Németországban

A Facebook-bejegyzések azt állítják, hogy Eugen Schwab vezető beosztású náci volt, valamint Hitler bizalmasa. De ez nem igaz. Az AFP megtalálta Eugen Schwab "nácitlanítási" aktáját a Baden-Württembergi Szövetségi Archívumban. A nácitlanítás a szövetséges erők egy programja volt a második világháború után, aminek az volt a célja, hogy gyökerestül kiirtsák a nácizmust Németországban és Ausztriában. Sokakat kihallgattak, például gyárosokat, hogy kiderítsék, tagjai voltak-e valamiféle náci szervezetnek vagy sem. 

Az AFP megkereste a müncheni Kortárs Történelmi Intézetet (IfZ), hogy megkérdezzen egy szakértőt Eugen Schwab nácitlanításai aktájáról. 2022. június 13-án Dr. Niels Weise, az IfZ tudományos munkatársa egy emailben azt válaszolta, hogy az akta nem utal arra, hogy a német gyáros náci lett volna. "Az akta szerint még csak a náci pártnak (NSDAP) sem volt tagja."

Szintén ezen a véleményen van Peter Fäßler, a Paderborni Egyetem kortárs történelmet kutató professzora, aki az AFP kérésére ránézett Eugen Schwab aktáira, és június 20-án a következőket írta: "A nácitlanítási aktákból nem következik, hogy Eugen Schwab magas rangú nemzeti szocialista lett volna."

"A német Szövetségi Archívumban, az NSDAP-tagok aktái között, nem találni 1899. április 27-i születésű Eugen Wilhelm Schwabot. Öt másik 'Eugen Schwab' szerepel, de más születési dátummal" – mondta el Niels Weise, aki szerint "Eugen Schwab nem töltött be semmiféle pozíciót az NSDAP-ban, és világos, hogy nem volt magas rangú náci". 

A szakértő azonban azt is hozzáteszi, hogy ezekből a dokumentumokból nem lehet messzemenő következtetéseket levonni Eugen Schwab személyes meggyőződésére vonatkozóan. "Egyfelől [a vizsgált személyek] szépítettek, azt állították, hogy kisebb volt a szerepük, vagy egyenesen letagadták azt a nácitlanítási eljárások alatt. Másfelől a hivatalos náci kötödések, amit ezek a vizsgálatok vizsgáltak, csak részleges következtetést engednek levonni az érintettek személyes meggyőződéséről."

Fäßler szintén azt írta a válaszában, hogy az aktákból nem lehet Eugen Schwab politikai irányultságára nézve következtetést levonni. 

Eugen Schwabnak két "kérdőívre" kellett válaszolnia, egyre 1946. február 7-én mint az "Escher Wyss gyár gazdasági igazgatójának", a másikra pedig 1946. november 4-én mint a "Ravensburgi Gazdasági Kamara tanácsadójának". Niels Weise szerint ez önmagában "nem volt szokatlan". 

A dokumentumok szerint Eugen Schwab az "A csoportba" került. "Ez annak felel meg, hogy felmentették" – mondta el a szakértő. "Nagyon intenzív kutatómunkára lenne szükség ahhoz, hogy meg lehessen ítélni, hogy mai fogalmaink szerint mennyire volt jogos ez az ítélet. De ezt leszámítva, az Eugen Schwab által megadott információk plauzibilisnek tűnnek, és nem vetnek fel semmilyen komoly náci-gyanút". 

"De nehéz megállapítani, hogy mennyire megbízhatóak az információk az ilyen aktákban. Sok embernek nyilvánvalóan érdekében állt visszatartani információkat, kozmetikázni a tényeket, vagy tudatosan jogi értelemben is hamis vallomást tenni. Tehát anélkül lehetetlen véglegeset mondani, hogy átvizsgálnánk a nácitlanítást végző bizottság adatait" – mondta Weise. 

Az aktája szerint Eugen Schwab azt vallotta, hogy három szervezetnek volt aktív tagja a náci Németországban: az NSRL sport és testnevelést összefogó ernyőszervezetnek, a DAF munkaügyi szervezetnek, és a Harmadik Birodalom szociális-jóléti szervezetének, az NSV-nak. "Schwab azt vallotta, hogy akkor lépett be az NSRL-be, amikor a Német Alpesi Klub (DAV) is a náci szervezet része lett" – mondta el a szakértő, aki szerint az említett szervezetekben a tagság még önmagában nem tekinthető a náciság bizonyítékának. 

"A belépés az olyan szervezetekbe, mint az NSV vagy az NSFK, amiket (tévesen) politikamentesnek tekintettek, gyakran egyfelől azzal a céllal történt, hogy valaki megmutassa a közelségét a párthoz (opportunizmusból vagy nyomás hatására), anélkül, hogy rögtön be kéne lépnie magába az NSDAP-ba. Másfelől viszont, amikor éppen szünetelt a tagfelvétel az NSDAP-ba, ezek a szervezetek gyakran helyettesítőként szolgáltak. A DAF-be történő belépést nehéz volt elkerülni, ha az embernek vezető beosztása volt a gazdaságban" – mondta Weise. A szakértő szerint Eugen Schwab kötődései tipikusan valaki olyanra utalnak, aki csak "sodródott", és nem tekinthetőek rendkívülinek. 

Fäßler hasonló véleményen van Schwab tagságaival kapcsolatban: "Arra utalnak, hogy Eugen Schwab alkalmazkodó, 'sodródóként' élt a náci Németországban. Egyfelől automatikus tagságokról volt szó (DAF), illetve olyan tagságokról, amelyek egy minimális szándékot jelezhetnek a 'nemzeti szocialista népközösségben' történő részvételre. 

Eugen Schwab ezek mellett nem volt Hitler bizalmasa. "Nincs rá semmi utalás, hogy Schwabnak bármi különösebb, vagy egyáltalán bármilyen kapcsolata lett volna Hitlerrel" – mondta Weise. 

Fäßler professzor szintén nem tud róla, hogy Eugen Schwab közel lett volna Hitlerhez: "Valószínűtlennek tartom, hogy Eugen Schwab 'Hitler közeli bizalmasa' lett volna. Az idevágó irodalomból számomra nem ismert releváns utalás erre nézve. A Szövetségi Archívumban keresve sem találni vonatkozó utalást erre."

Az Escher Wyss AG gyár Ravensburgban 

A svájci Escher Wyss iparvállalat egyik üzeme a német Ravensburgban volt. Az AFP kapcsolatba lépett a helyi városi archívummal, hogy többet megtudjunk a cég működéséről. A Ravensburgi Város Archívum vezetője, Dr. Silke Schöttle június 14-én egy helytörténeti műre hivatkozva azt mondta, hogy az Escher Wyss és más cégek kényszermunkásokat és idegen országokból elhurcolt embereket dolgoztattak. 1943-ban 336 idegen országból elhurcolt embert dolgoztattak az Escher Wyssnél, ebből 86-an hadifoglyok voltak. 1944-re az Escher Wyssnél foglalkoztatott idegen országból elhurcolt munkások száma 400 fölé emelkedett, köztük számos oroszországi nő is volt. 

A náci táborok többféle szerepet is betöltöttek: voltak megsemmisítő táborok, mint amilyen Auschwitz-Birkenau, ahol népirtás folyt, és voltak koncentrációs táborok, ahol bebörtönözték, elszeparálták, kizsákmányolták, megalázták és megfélemlítették a foglyokat. Európa minden sarkából származó hadifoglyok és úgynevezett "civil" munkaszolgálatosok millióinak kellett kényszermunkát végezniük a táborokban, szörnyű körülmények között. 

Peter Fäßler a Paderborni Egyetemről azt írta: "Az Escher Wyss AG az elérhető iratok alapján úgy tűnik, hogy egy speciális technológiákra szakosodott cég volt, mindenképpen volt jelentősége a hadigazdaságban, és ezáltal részt vállalt a náci gazdaságban is. Bizonyítottan alkalmaztak kényszermunkásokat. Minden jel arra utal, hogy a cég – és ezáltal lehetséges, hogy Eugen Schwab is – hozzájárultak, hogy a náci rezsim és a náci gazdaság működjön." A kutató szerint ebben az értelemben lehet történelmi felelősségről beszélni, de "nem látok utalást arra, hogy rendkívüli vagy kiemelkedő mértékű felelősségről lehetne ebben az esetben beszélni. 

Niels Weise az IfZ kutatója szintén azt mondta: "Tudomásom szerint az Escher Wyssnél dolgoztak hadifoglyok Ravensburgban és kényszermunkások Lindauban." A kutató szerint még ha az Escher Wyss "részt is vett a náci háborús termelésben alkalmazott embertelen kényszermunka gyakorlatában", ez "biztosan nem azért történt, mert a gazdasági igazgatónak különleges kapcsolata lett volna Hitlerrel". Weise szerint "Eugen Schwabnak nem volt 'saját koncentrációs tábora', az viszont igaz, hogy az Escher Wyss profitált a kényszermunkából a náci periódus alatt". 

2022. június 27. A Walter Dybilaszra vonatkozó részek frissítve lettek olyan információkkal, amelyek megerősítik, hogy tényleg a vezérőrnagyot látni a Facebookon terjedő képen.
Fordítás és adaptáció: