Bírák az eskütételen a hágai Nemzetközi Büntetőbíróságon (ICC) 2015. március 10. ( AFP PHOTO/ ANP POOL / KOEN VAN WEEL)

A hágai Nemzetközi Büntetőbíróság nem folytat büntetőeljárást Coviddal kapcsolatos "bűncselekmények" ügyében

Szerzői jog AFP 2017–2023. Minden jog fenntartva.

Több ezer felhasználó osztott már meg egy cikket a Facebookon 2022 január 2-a óta, ami azt állítja, hogy több ember – köztük a Microsoft társalapítója, Bill Gates, és Anthony Fauci amerikai immunológus – ellen nyomozás folyik a hágai Nemzetközi Büntetőbíróságon (ICC) a "Nürnbergi Kódex megsértése" és "népirtás" vádjával. De ez az állítás félrevezető. A cikkben csak egy átvételi elismervényt idéznek, amit bárki megkaphat, aki egy ügyet próbál meg a bíróság elé terjeszteni. Az ICC azt is elmondta az AFP-nek, hogy általában véve a koronavírussal kapcsolatos intézkedésekkel szemben benyújtott keresetek nem tartoznak a hatáskörükbe.

Már több mint 3 ezer ember osztott meg egy cikket 2022. január 2-a óta a Facebookon, ami azt állítja, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság "bűnügyi nyomozást" folytat ismert emberek ellen a Covid-intézkedésekkel (például az oltás és a PCR-tesztek) kapcsolatos szerepük miatt. A magyar írás többek között a "Rio Times" nevű oldal egyik cikkét nevezi meg forrásként.

Több más magyar cikkben is előkerül ez a félrevezető állítás, például ebben és ebben. Az egyik cikk egyenesen azt állítja, hogy az ICC "vádat emelt" az érintettek ellen.

Az egyik félrevezető cikk, a képernyőmentés 2022. március 09-én készült.

A cikkek azt állítják, hogy mások mellett Bill Gates; a Rockefeller Alapítvány; a Világgazdasági Fórum elnöke, Klaus Schwab; és az amerikai immunológus, Anthony Fauci az ügy érintettjei, akiket állítólag azzal vádolnak, hogy megsértették a Nürnbergi Kódexet. A Rio Times egy 46 oldalas dokumentumra hivatkozik, amelyet a hágai Nemzetközi Büntetőbíróságnak címeztek, valamint az ICC egy levelére, amely a félrevezető cikkek szerint azt bizonyítja, hogy a nyomozás folyamatban van.

Ugyanez a félrevezető állítás már lengyelül és németül is terjedni kezdett. Az AFP lengyel tényellenőrző csapata utánajárt az állításnak, és arra jutottak, hogy a cikkek félrevezetőek. Bárki adhat be panaszt az ICC-nél, amiről a bíróság kiállít egy átvételi elismervényt, de ez nem jelenti azt, hogy foglalkoznak is az üggyel. A Nemzetközi Büntetőbíróság az AFP kérdésére elmondta, hogy a Covid-intézkedésekkel kapcsolatos keresetek jellemzően nem is esnek a hatáskörükbe.

Kicsoda a keresetet benyújtó "Hannah Rose"?

A 2021. december 6-án benyújtott 46 oldalas keresetben a felperesek képviselőjeként "Hannah Rose" van megjelölve, akire emberi jogokra szakosodott ügyvédként hivatkoznak.

Rákeresve a "Hannah Rose" névre a hannarose.co.uk adománygyűjtő oldalt és egy Facebook-profilt találunk. Az állítólagos ügyvéd végzettsége vagy szakmai életrajza ezeken az oldalakon nincs feltüntetve. Az állítólagos ügyvéd feltűnik egy videóban is, ami 2021. december 7-én kezdett terjedni a közösségi médiában. A felvételen Rose a Nemzetközi Büntetőbíróságon történő jogi fellépésről beszél.

A keresetben szerepel egy emailcím is Hannah Rose nevével. Az AFP küldött egy kérdést erre a címre Rose végzettségével kapcsolatban. Rose 2022. január 27-én azt válaszolta, hogy az angliai Gloucestershire-i Egyetemen szerzett alap jogi diplomát, és jelenleg a Birminghami Egyetemen folytat mestertanulmányokat nemzetközi büntetőjog, etika és politika szakon. A válaszában azt is hozzátette, hogy "jogi asszisztens"-ként dolgozott az elmúlt tíz évben. A végzettsége alapján tehát Rose rendelkezik bizonyos fokú jogi ismeretekkel, de nincs teljes körű ügyvédi képzettsége.

Miről szól a "kereset"?

A "vádlott"-ként megnevezett személyek a keresetet benyújtók szerint megsértették a Nürnbergi Kódexet. A Nürnbergi Kódex – amivel részletesebben ebben a tényellenőrzésben foglalkoztunk – egy 10 pontból álló kutatásetikai kódex, ami az embereken végzett kísérletekkel kapcsolatban fogalmaz meg etikai normákat.

Ezen felül a kereset szerint a "vádlottak" emberiesség ellenes és háborús bűnöket követtek el a Római Statútum 6-os, 7-es, 8-as, 15-ös, 21-es és 53-as cikkelye értelmében. A beadvány ezek mellett a koronavírus ellen oltásokat "génterápiá"-nak nevezi, a PCR-tesztekről pedig azt állítja, hogy azok "teljességgel megbízhatatlanok".

A Rio Times cikke azt írja, hogy az ICC egy "átvételi elismervényt" adott, és azt sugallja, hogy az ügy ezzel megindult.

Pedig az ICC levele kifejezetten kiemeli: "Fontos tudni, hogy ez az átvételi elismervény nem jelenti azt, hogy a nyomozás megindult azt ügyben, és azt sem, hogy az ügyészi hivatalnak szándékában állna a jövőben az ügy megindítása."

2022. február 23-ai képernyőkép a Nemzetközi Büntetőbíróságtól kapott "átvételi elismervényről".

A Nemzetközi Büntetőbíróság

A Nemzetközi Büntetőbíróság, vagy ICC az első állandó nemzetközi büntetőbíróság, amit azért hoztak létre, hogy a legsúlyosabb bűncselekmények esetében ítélkezzen, mint amilyenek az emberiesség ellenes bűntettek is. A bíróság székhelye Hágában van. Az ICC működését egy 2002-es nemzetközi egyezmény, a Római Statútum szabályozza.

Az ICC a csak ideiglenesen (220 napig) működő, a második világháború után, 1945-ben a Harmadik Birodalom bűnöseinek elítélésére létrehozott nürnbergi per örökségét viszi tovább. A nürnbergi per során alkották meg a Nürnbergi Kódexet is. Utóbbi az emberkísérletek etikai, de jogilag nem kötelező magatartási kódexe. A nürnbergi perrel ellentétben a Nemzetközi Büntetőbíróságon a maximális büntetés nem a halálbüntetés, hanem az életfogytiglani börtönbüntetés.

Hogy jelenleg milyen ügyekkel foglalkozik az ICC, és milyen vizsgálatokat indítottak, az a bíróság honlapján itt, itt és itt olvasható. Világjárvánnyal kapcsolatos pert nem találni ezek között az ügyek között.

A koronavírussal kapcsolatos panaszok az ICC hatáskörén kívül esnek

Az AFP megkérdezte az állításról a Nemzetközi Büntetőbíróság ügyészi hivatalát is, ami az emberiesség elleni bűncselekmények miatt indított büntetőeljárások kezdeményezéséért felelős.

2022. január 26-án, hetekkel az itt ellenőrzött posztok és cikkek megjelenése után, az ügyészség szóvivője e-mailben azt írta: "Mint azt Ön is tudhatja, a Római Statútum 15. cikke értelmében a világ bármely pontjáról bármely magánszemély vagy csoport küldhet információt ("kommünikét") állítólagos bűncselekményekről az ICC ügyészének, aki köteles a kapott információk titkosságát megőrizni. Ezért Hivatalunk általában nem kommentálja az ilyen közléseket, azon túlmenően, hogy megerősíti a közlés kézhezvételét, ha a feladó ezt a tényt nyilvánosságra hozta".

Az ICC által küldött átvételi elismervény csak azt jelenti, hogy a dokumentumot a bíróság megkapta, és nem jelenti azt, hogy vizsgálatot indítottak vagy fognak indítani.

"Minden ilyen közlés esetében Hivatalunk a Római Statútummal összhangban, teljes függetlenséggel és pártatlansággal elemzi a benyújtott anyagokat. Ennek a folyamatnak az első lépése annak értékelése, hogy a kereset olyan ügyre vonatkozik-e, amely kívül esik a Bíróság hatáskörén".

"Általánosságban elmondható, hogy a Hivatal eddig a Coviddal kapcsolatos közléseket elutasította, mivel azok nyilvánvalóan kívül esnek a Bíróság hatáskörén" - írta az AFP-nek adott válaszában.

Fordítás és adaptáció:
BILL GATES COVID-19